جنرال اليكتريك

قزاز GE.F96 SINGLE PIN T12/ CW- WM

جنرال اليكتريك
52ر.س

قزاز قصير GE F36/54 1MTR

جنرال اليكتريك
14ر.س

لمبة حرارى GE R95 100W/220V-E27 RED

جنرال اليكتريك
21ر.س

لمبة زئبق 250W H250R جنرال E40

جنرال اليكتريك
14ر.س

لمبة عاكس فضيGE 25D1/SB/E14/220V 1/12/96

جنرال اليكتريك
2ر.س

لمبة عاكس فضيGE40D 1/SB/E14/220V 1/12/96

جنرال اليكتريك
2ر.س

لمبة قزاز GE

جنرال اليكتريك
10ر.س

لمبة كشاف LINEA10/3300/E14/220V/25 -R50

جنرال اليكتريك
2ر.س

لمبه كشـاف E14/v220/40 -R50 جنرال

جنرال اليكتريك
1ر.س

مفتاح طبلون 1 فاز A10 GE-FUJI TQL

جنرال اليكتريك
12ر.س

مفتاح طبلون 3 فاز A20 GE-FUJI TQL

جنرال اليكتريك
86ر.س

مفتاح طبلون 3 فاز A20 GE-FUJI TQL

جنرال اليكتريك
86ر.س

مفتاح طبلون أوروبى GE 1P A6 676754

جنرال اليكتريك
13ر.س

مفتاح طبلون أوروبى GE 3P A10 676776

جنرال اليكتريك
75ر.س

مفتاح طبلون أوروبى GE 4P A10 648015

جنرال اليكتريك
144ر.س

مفتاح طبلون أوروبى GE 4P A16 648016

جنرال اليكتريك
144ر.س

المنتجات الأحدث

المنتجات الأحدث